O tym nigdy nie zapominaj

Czym jest rozwój?

 • Uczenie się to proces, który przebiega dzięki połączeniom między komórkami nerwowymi w mózgu i poza nim.
 • Połowa zdolności do uczenia rozwija się w pierwszych czterech latach życia.
 • Tworzenie się połączeń odbywa się dzięki dostarczaniu umysłowi bodźców do opracowania: im więcej jest doświadczeń, w których dziecko uczestniczy, patrząc, słuchając, czy dotykając, tym intensywniej pracuje jego umysł.
 • Pierwsze lata życia to okres, kiedy mózg dziecka jest otwarty na wszystkie informacje.
 • Po ukończeniu 10 lat dendryty komórek nerwowych, które nie utworzyły połączeń, obumierają.

PAMIĘTAJ!!!

 • To Ty jesteś pierwszym nauczycielem dziecka. Zawsze miej na uwadze jego pragnienia.
 • Rozwój ma charakter indywidualny, dlatego nie porównuj swojego dziecka z dzieckiem koleżanki.
 • Żadna zabawka nie jest w stanie zastąpić dziecku Twojej obecności.
 • Pomagaj dziecku w odkrywaniu jego zainteresowań. Słuchaj go uważnie.
 • Nigdy nie zmuszaj dziecka do wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z nauką – w ten sposób możesz zniechęcić do wykonywania konkretnych czynności.
 • Dziecko trzeba jak najczęściej chwalić.

 

GDZIE SZUKAĆ WSKAZÓWEK ODNOŚNIE WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA?

Tylko będąc z dzieckiem, obserwując je i bawiąc się z nim można zrozumieć, jakie ono naprawdę jest, można zrozumieć, do czego jest zdolne a poprzez to pomóc rozwijać mu te zdolności. Wskazówek do tego, jak wspierać dziecko należy szukać w nim samym. Cały czas należy mieć na uwadze, ze rozwój ma charakter ciągły, a jego tempo jest indywidualne dla każdego dziecka. Rozumienie tego, w jaki sposób przebiega rozwój, powinno uwolnić rodziców od robienia rzeczy na siłę, czy zmuszania dzieci do czegoś wbrew ich wrodzonym możliwościom. Dziecko z różnorodnych działalności z czasem wybierze te, które będą sprawiać mu najwięcej przyjemności. Być może to będzie rysowanie, skakanie albo układanie puzzli.

Wspieranie dziecka oznacza przede wszystkim zbliżanie się do niego, wspólne bycie z nim. Ujrzenie własnego dziecka w prawdziwym świetle będzie pomocne dla rodziców we właściwej ocenie możliwości dziecka i zdolności a także w określeniu wymagań dostosowanych do jego potrzeb. Dziecku należy stwarzać właściwe warunki do pełnego rozwoju, które nie należy tylko rozumieć jako naukę czytania, ale przede wszystkim jako uczenie rozumienia siebie i innych ludzi, rozwijanie wyobraźni oraz wpajanie dyscypliny.

Na to, czy dziecko będzie miało szansę rozwinąć swoje talenty wpływ mają cele, jakie stawiamy przed dzieckiem. Nierealistyczne wymagania czy zbytnie obciążanie dziecka to najlepszy sposób na zniechęcenie go do podejmowania wcześniejszej aktywności. Dodatkowe przy tym karanie za mnie powodzenia może powodować stres, który w konsekwencji może być przyczyną silnej nerwicy.
Stwarzanie dziecku najlepszych warunków do rozwoju nie polega na tym, żeby zapisywać je na wiele różnorodnych, dodatkowych zajęć. Chodzi o to, aby poznawaniu świata towarzyszyły atrakcyjne działalności – zdobywanie wiedzy powinno łączyć się z przyjemnością.

To, w jakim stopniu uczynimy dzieci ciekawymi świata zależy od nas – rodziców.

 

Jak pomagać, by nie zaszkodzić?

 1. Bądź obecny w życiu dziecka, poświęcaj mu jak najwięcej czasu.
 2. Odłóż wszystko na bok – bądź cierpliwy, wyrozumiały.
 3. Wymagaj na miarę możliwości dziecka.
 4. Obserwuj dziecko.
 5. Działaj z rozmysłem – nie ingeruj zbytnio w działalność dziecka.
 6. Dawaj dobry przykład – ucz otwartości na innych ludzi.
 7. Interesuj się osiągnięciami dziecka.
 8. Każde dziecko rozwija się indywidualnie, zgodnie ze swoimi możliwościami i warunkami, w jakich przebywa.
 9. Na naukę nigdy nie jest za wcześnie.
 10. Podtrzymuj zaangażowanie dziecka poprzez pójście za tym, co go interesuje.
 11. Pokazuj, proponuj, ale nigdy nie naciskaj. Dziecko samo musi dokonać wyboru. Zachowaj przy tym równowagę pomiędzy angażowaniem się w aktywność dziecka a przyglądaniem, jak sobie ono radzi.
 12. Dawaj dziecku czas na samodzielną zabawę.

 

WYBIERAJ BEZPIECZNE I MĄDRE ZABAWKI

 1. Przy wyborze zabawek kieruj się przede wszystkim zasadą bezpieczeństwa.
 2. Pokaż dziecku, w jaki sposób może używać danej zabawki.