sobota, 25 marca

Grupy

Z myślą o pełnym rozwoju osobowości dzieci, tworząc Przedszkola, wybraliśmy model organizacyjny wpisujący się w koncepcję „grupy mieszanej – różnowiekowej”. Ta szeroko stosowana i bardzo modna w innych krajach, a u nas jeszcze nadal niedoceniana praktyka łączenia w jednej grupie dzieci w niejednakowym wieku, stała się dla nas inspiracją.

Badania wykazały, iż na początkowych etapach edukacji, nauka i doświadczenie przekazywane w grupie różnowiekowej przynoszą ogromne korzyści intelektualne i społeczne.

  • struktura społeczna w grupach mieszanych wiekowo, przekształca się naturalnie, raz jest ktoś młodszy w stosunku do innych raz starszy. Każde dziecko doświadcza różnych pozycji w grupie od malucha, aż do bycia starszakiem. Zajmując coraz to nowe miejsce w tej społeczności oraz pełniąc inne role, dzieci stają się odpowiedzialne, mają poczucie własnej wartości i czują się potrzebne. Taka grupa stwarza naturalne warunki rozwoju społecznego i umysłowego. Edukacja społeczna przebiega znacznie szybciej i skuteczniej,
  • w grupie zróżnicowanej wiekowo, częściej dochodzi do współpracy i sytuacji wzajemnego uczenia się. Dzieci najwięcej i najlepiej uczą się od siebie nawzajem. Starszaki mogą prezentować swoje bogate doświadczenia oraz ćwiczyć nabyte umiejętności, pomagając młodszym kolegom. Dzieci starsze uczą się obowiązków, stają się bardziej wrażliwe i otwarte na potrzeby innych. Dzieci młodsze przez naśladownictwo przejmują od starszych wiedzę, doświadczenie i umiejętności. W grupie tworzą się więzi emocjonalne, rozwija się tolerancja i wzajemny szacunek. Zarówno maluchy jak i starszaki odnoszą sukces na miarę swoich indywidualnych możliwości,
  • grupa mieszana wiekowo swoją strukturą naśladuje naturalne środowisko. Relacja między dziećmi przypomina rodzeństwo w rodzinie, gdzie dzieci uczą się wzajemnie od siebie, nie tylko od równolatków ale także od młodszych i starszych dzieci,
  • w grupach różnowiekowych stawia się nacisk na pracę indywidualną, gdzie każde dziecko ma swój odrębny rytm rozwoju i uczy się we własnym tempie. Nauka odbywa się bez naznaczania (porównywania). Dzieci młodsze starają się dorównać dzieciom starszym, przez co osiągają znacznie lepsze wyniki niż w grupach rówieśniczych,
  • dzięki podejmowanym działaniom w grupie i relacjom między dziećmi, podnosi się ich samoocena. Łatwiej budują własną autonomię i osiągają samodzielność,
  • w grupie zróżnicowanej wiekowo wzrasta u dzieci poczucie bezpieczeństwa i następuje szybsza adaptacja, integracja i socjalizacja,
  • dzieci uzyskują wsparcie nie tylko od dorosłych, ale także od starszych kolegów, w wyniku czego bardziej naturalnie uczą się partnerstwa, tolerancji i współżycia w grupie,
  • zmniejsza się ryzyko rywalizacji pomiędzy dziećmi w grupie,
  • najlepszą metodą utrwalania wiedzy i doświadczeń jest przekazywanie tego innym.

W Placówkach tworzone są grupy mieszane, jak też i jednorodne.

W zależności od wieku przyjętych dzieci, przewidujemy możliwość połączenia w jednej grupie dzieci 3-4 letnich, 4-5 letnich oraz 5-6 letnich.