Kadra

mgr Monika Szust
Nauczyciel dyplomowanyMonika Szust
Dyrektor dydaktyczny

Ukończyłam pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą oraz pedagogikę ogólną na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i nauczania wczesnoszkolnego w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach. Studia podyplomowe z zakresu praca z uczniem zdolnym w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach. Studia podyplomowe z zakresu zarządzanie placówkami oświatowymi w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach. Kurs kwalifikacyjny z zakresu podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod pracy z uczniem zdolnym.

Kurs z zakresu pierwszej pomocy.

Dzieciństwo to najważniejszy okres w życiu każdego człowieka, dlatego właśnie z myślą o dzieciach i dla dzieci stworzyłam placówki „Krasnal”, w których na co dzień słychać dziecięcy śmiech – najpiękniejszy dźwięk na świecie. Moim celem i misją jest tworzenie miejsca gdzie dzieci czują się bezpieczne i  szczęśliwe, gdzie panuje atmosfera szacunku i akceptacji, gdzie każdy czuje się ważny i potrzebny. Dzisiaj patrząc w radosne i pełne ufności oczy moich maluchów wiem, że mi się to udało. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim miłością do dziecka  i wiarą w każde z nich. Dbam o to by, w naszych przedszkolach każde dziecko miało prawo do uśmiechu, do samodzielności, do wiary w siebie, miało prawo do błędu i prawo do sukcesu. Staram się dbać o sferę edukacyjną przedszkolaków, ale przede wszystkim dostrzegać i zaspokajać ich potrzeby emocjonalne. Wraz z całą kadrą dokładam wszelkich starań aby odkrywać  dziecięce potencjały i stwarzać warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju naszym podopiecznym.

„Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci- stara się zobaczyć ich dusze”.

 

mgr Magdalena Gacan-Wiaderna
z-ca dyrektora – nauczyciel kontraktowyMagdalena Gacan-Wiaderna

Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – ukończyłam studia magisterskie w Instytucie Studiów nad Rodziną oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji przedszkolnej w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Mam doświadczenie w pracy z dziećmi w różnych grupach wiekowych. Praca z dziećmi jest moją pasją a uśmiech dziecka największą nagrodą. Pamiętając o tym, że nauczyciel powinien wciąż doskonalić swoje umiejętności i poszerzać wiedzę biorę udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach związanych z edukacją i wychowaniem. Obecnie jestem w trakcie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.

W pracy z dziećmi szczególnie ważne dla mnie jest ich dobre poznanie, nawiązanie kontaktu i towarzyszenie w rozwoju. Wiem jak istotne w kształtowaniu osobowości człowieka są lata przedszkolne, dlatego staram się z moimi podopiecznymi sięgać po niemożliwe.

W swojej pracy z dziećmi realizuję twórcze metody między innymi:, metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz , metoda nauki globalnego czytania i pisania G. Domana, zabawy logarytmiczne wg G. Demel, elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone.

 

mgr Anna Hawrył
nauczyciel kontraktowyAnna Hawrył

Ukończona specjalizacja – Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne.

Cały czas pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności , uczestnicząc w kursach, warsztatach i szkoleniach. Ukończyłam kurs Pierwszej pomocy. Najciekawsze były dla mnie warsztaty „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły.”

Praca z dziećmi jest dla mnie wielkim wyzwaniem i radością. Staram się wspierać każde dziecko w jego rozwoju, wzmacniając w nich poczucie własnej wartości i wiarę w siebie. Największą nagrodą jest dla mnie „kocham panią” z ust moich kochanych Przedszkolaków.

 

mgr Gabriela Łukianowska
nauczycielGabriela Łukianowska

Ukończyłam Edukację techniczno-informatyczną na Politechnice Lubelskiej oraz studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Podczas studiów uczestniczyłam w Seminarium Wymiany Doświadczeń: Integralna edukacja – rozwijanie wielostronnej aktywności dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym w procesie twórczego kształcenia matematycznego, językowego i przyrodniczego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk, stażu i pracy w przedszkolu. Ukończyłam kurs pierwszej pomocy.
Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji i zadowolenia. W swoich działaniach dydaktyczno -wychowawczych kieruje się dobrem dziecka. Staram się wsłuchiwać w jego potrzeby oraz zaspokajać poczucie bezpieczeństwa i akceptacji w grupie.

 

mgr Magdalena Kalinka
Nauczyciel kontraktowy
Magda Kalinka
Ukończyłam Studium Nauczycielskie im. T. Kościuszki w Warszawie na kierunku wychowanie przedszkolne oraz Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji w Warszawie, tytuł magister oligofrenopedagogiki.
Większość mojego życia zawodowego była to praca w finansach, jednak wykształcenie i pasja sprawiły, że w międzyczasie podejmowałam także pracę w charakterze opiekuna kolonii, wycieczek oraz obozów. Dzięki temu wiem,że praca z dziećmi jest tym,co chcę robi w życiu.
W przeszłości związana byłam także z Klubem Teatralnym, dlatego metodę dramy w pracy z dziećmi uważam za doskonałą w wyrażaniu własnych uczuć i emocji. Ciągle doskonale swój warsztat nauczycielski biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach. Ukończyłam też kurs „Pierwszej pomocy przedmedycznej”.
Od dwóch lat pracują ponadto jako wolontariusz w Szlachetnej paczce. Pomoc ludziom, którzy znaleźli się w często nie z własnej winy, w bardzo trudnej sytuacji życiowej jest dla mnie wielkim wyzwaniem, jak i przyjemnością.

 

Wioletta Zatorska
nauczycielWioletta Zatorska

Pracuję w przedszkolu Krasnal od 3 lat. Studiuję na uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Edukacją Alternatywną. Dodatkowo od tego roku rozpoczęłam studia w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Ukończyłam kurs Pierwszej pomocy. Na co dzień dbam o prawidłowy rozwój dzieci 2-letnich w grupie Króliczki. Praca z dziećmi dostarcza mi niezwykle dużo satysfakcji oraz pozwala na zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń.

 

Elżbieta Niewińska
nauczyciel kontraktowyElżbieta Niewińska

Ukończyłam Lubelską Szkołę Wyższą w Rykach na kierunku pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne. Ostatnio ukończone kursy:

  • pierwszej pomocy
  • ,,Rozwijanie kompetencji matematycznych w przedszkolu”
  • ,,Zabawy i ćwiczenia wspomagające poznawanie otaczającego świata”
  • ,,Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w świetle zapisów nowej podstawy programowej”

W przedszkolu „Krasnal” pracuję 10 lat, bardzo lubię pracować z dziećmi, daje mi to dużą satysfakcję.

 

Mariola Leszczyńska
nauczyciel kontraktowyMariola Leszczyńska

Jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego. Ukończyłam Lubelską Szkołę Wyższą na kierunku pedagogika w specjalności wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne. Miałam okazję uczestniczyć w następujących szkoleniach: Pierwsza pomoc, Rozwijanie kompetencji matematycznych w przedszkolu, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w świetle zapisów nowej podstawy programowej. Pracuję w tym przedszkolu 13 lat. Ta praca sprawia mi dużą satysfakcję oraz daje mi wiele radości. Staram się być dla dzieci nie tylko nauczycielem, ale także przyjacielem, przez co wspólnie tworzymy miłą, przyjazną atmosferę.

 

Sylwia Biała
asystent nauczycielaSylwia Biała

Pracuję w przedszkolu Krasnal jako asystent nauczyciela. Uwielbiam moją pracę za bezinteresowność i szczerość dzieci. Swoje obowiązki staram się wypełniać sumiennie, a największą nagrodą jest dla mnie dziecięcy uśmiech. Praca w przedszkolu sprawia mi wiele radości i satysfakcji. Jest dla mnie niezwykłą przygodą, która przerodziła się w ogromną pasję.

 

Małgorzata Świderska
asystent nauczycielaMałgorzata Świderska

Pracuję w przedszkolu jako asystent nauczyciela. Od zawsze marzyłam o pracy z dziećmi. Sprawia mi ona wiele satysfakcji i radości. W pracy kieruję się cierpliwością i zrozumieniem. Staram się dostrzegać potrzeby dzieci, a ich uśmiech jest nagrodą dla mnie za poświęcony czas.