Kadra

mgr Monika Szust
Nauczyciel dyplomowanyMonika Szust
Dyrektor dydaktyczny

Ukończyłam pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą oraz pedagogikę ogólną na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i nauczania wczesnoszkolnego w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach. Studia podyplomowe z zakresu praca z uczniem zdolnym w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach. Studia podyplomowe z zakresu zarządzanie placówkami oświatowymi w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach. Kurs kwalifikacyjny z zakresu podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod pracy z uczniem zdolnym.

Kurs z zakresu pierwszej pomocy.

Dzieciństwo to najważniejszy okres w życiu każdego człowieka, dlatego właśnie z myślą o dzieciach i dla dzieci stworzyłam placówki „Krasnal”, w których na co dzień słychać dziecięcy śmiech – najpiękniejszy dźwięk na świecie. Moim celem i misją jest tworzenie miejsca gdzie dzieci czują się bezpieczne i  szczęśliwe, gdzie panuje atmosfera szacunku i akceptacji, gdzie każdy czuje się ważny i potrzebny. Dzisiaj patrząc w radosne i pełne ufności oczy moich maluchów wiem, że mi się to udało. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim miłością do dziecka  i wiarą w każde z nich. Dbam o to by, w naszych przedszkolach każde dziecko miało prawo do uśmiechu, do samodzielności, do wiary w siebie, miało prawo do błędu i prawo do sukcesu. Staram się dbać o sferę edukacyjną przedszkolaków, ale przede wszystkim dostrzegać i zaspokajać ich potrzeby emocjonalne. Wraz z całą kadrą dokładam wszelkich starań aby odkrywać  dziecięce potencjały i stwarzać warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju naszym podopiecznym.

„Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci- stara się zobaczyć ich dusze”.

 

mgr Monika Sprawka
nauczyciel mianowany
Zastępca dyrektoraMonika Sprawka

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku – pedagogika resocjalizacyjna oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, na kierunku – pedagogika przedszkolna.

W przedszkolu Krasnal 2 na stanowisku nauczyciela pracuję od 2010 roku, a od 2016 roku dodatkowe pełnię funkcję zastępcy dyrektora.

W pracy z dziećmi kieruję się mottem: ”Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi” (J. Korczak).

Zależy mi, aby każde dziecko od najmłodszych lat wierzyło we własne możliwości. Dlatego każdego dnia staram się z moimi wychowankami odkrywać świat i samego siebie.

Doskonaląc swój warsztat nauczycielski biorę udział w kursach, szkoleniach i warsztatach. Jestem członkiem „Klubu nauczyciela z pasją”, gdzie uczęszczam na comiesięczne szkolenia. Ukończyłam również kurs z „Pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Anna
magister, nauczyciel kontraktowyAnna Bielak

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie gdzie ukończyłam kierunek: „Pedagogika pracy i zarządzania w placówkach edukacyjnych i wychowawczych”, oraz Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, kierunek: „Pedagogika wczesnoszkolna z logopedią szkolną”.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w kilku placówkach przedszkolnych. W Niepublicznym Przedszkolu Krasnal II pracuję od 2013 roku. Będąc wychowawcą najstarszej grupy staram się rozwijać u dzieci dojrzałość szkolną dotyczącą sfery umysłowej, fizycznej, emocjonalnej i społecznej.

Moją pasją jest historia. Jestem członkiem Grupy Edukacji Historycznej Fundacji Niepodległości. Grupa nasza prezentuje sylwetki różnych formacji polskich sił zbrojnych na zachodzie, Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa, 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Moją rolą jest odtwarzanie postaci sanitariuszki z Pomocniczej Służby Kobiet.

Interesuję się również tańcem. Podczas codziennych zajęć rozwijam tą pasję u dzieci.

Staram się podchodzić w sposób indywidualny do każdego dziecka. Moją naczelną zasadą w pracy z dziećmi jest konsekwencja w przyjętych zasadach i postanowieniach. Dziecko musi czuć się pewnie i bezpiecznie, by odpowiednio się rozwijać.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w dodatkowych formach doskonalenia, kursach, warsztatach oraz osiągając kolejne stopnie awansu zawodowego. Obecnie jestem w trakcie odbywania stażu na nauczyciela mianowanego.

Od kilku lat jestem członkiem „Klubu nauczyciela z pasją”, gdzie doskonalę swój warsztat na comiesięcznych spotkaniach. Ukończyłam kurs „Pierwszej pomocy przedmedycznej”.

 

Agnieszka
psycholog,
nauczyciel wychowania przedszkolnegoAgnieszka Chołaj

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia, Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne oraz studia podyplomowe o kierunku: diagnoza i terapia neuropsychologiczna na UMCS w Lublinie.
Z przedszkolem Krasnal 2 jestem związana od 2011 roku, pracując przede wszystkim z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zaburzoną integracją sensoryczną.
Prowadzę również konsultacje indywidualne dla rodziców szukających wsparcia w trudnościach wychowawczych oraz w obszarze budowania relacji z dziećmi. Uważam, że od nas, dorosłych zależy to, by nasze dzieci wyrastały na ludzi o wysokim poczuciu własnej wartości oraz świadomych dorosłych umiejących dbać o siebie i budujących w przyszłości zdrowe relacje z innymi.
Moją pasją jest również zdrowy styl życia i świadome odżywianie małych dzieci. Doceniam wpływ właściwej diety na rozwój fizyczny i psychiczny dzieci.
W pracy czerpię zarówno ze zdobytego wykształcenia, wciąż pogłębianego w miarę możliwości, jak i z bogactwa swoich prywatnych doświadczeń jako żony i mamy trójki dzieci.

 

Klaudia
nauczyciel wychowania przedszkolnegoKlaudia Szkutnik

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyłam studia na kierunku kulturoznawstwo ze specjalizacją filmoznawstwo i teatrologia. Poszerzając swoją wiedzę oraz kwalifikację kontynuuje naukę w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Ukończyłam kurs opiekuna kolonijnego oraz szkołę średnią z edukacją taneczną.

Pracowałam na stanowisku animatora czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz instruktora parku linowego w ośrodku wypoczynkowym, na stanowisku pomoc nauczyciela w żłobku.

Od ponad roku pracuję na stanowisku instruktora tańca nowoczesnego dzieci i młodzieży w gminnym ośrodku kultury.
Moją pasją jest taniec, muzyka oraz teatr i z ogromną przyjemnością dziele się tym z dziećmi.
Najważniejsze dla mnie w pracy z dziećmi jest nauka przez zabawę, a także rozwój osobisty swoich pasji, bo właśnie pasja kształtuje człowieka.

„Dzieci mają wręcz cudowną moc, aby zmieniać się we wszystko, w co tylko zapragną.”
Jean Cocteau

 

Katarzyna
nauczyciel wychowania przedszkolnegoKatarzyna Wach

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Ukończyłam studia na kierunku ,,Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna’’ oraz ,,Pedagogika specjalna’’ o specjalności ,,Specjalna terapia pedagogiczna i edukacja inkluzyjna’’.

Jestem członkiem Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, gdzie biorę udział w kursach i warsztatach.

Systematycznie uczestniczę w szkoleniach podnoszących moje kwalifikacje zawodowe, m.in.:

  • Praca z dzieckiem autystycznym w szkole i przedszkolu;
  • Trudności w nauce- identyfikacja problemu, praca z dzieckiem;
  • Szkoła dla rodziców i wychowawców.

Swoją praktykę pedagogiczną zaczęłam w przedszkolu na stanowisku nauczyciela wspomagającego.

Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i radość, stając się nie tylko moim zawodem, ale także wielką pasją.

W życiu zawodowym staram się podążać za słowami Janusza Korczaka : „Aby zrozumieć dziecko i jego świat, trzeba na ten świat spojrzeć jego oczyma i z jego perspektywy”.

 

Joanna
nauczyciel wychowania przedszkolnegoJonna Marmulewska

Jestem absolwentką Institute of Technology at the Wexford Campus wydziału Early Childhood Education and Care  oraz posiadam  Certificate of Childcare FETAC Arklow Further Education and Training Centre w Irlandii.

Mam bogate doświadczenie w pracy z dziećmi. Przez ponad dziesięć lat pracowałam w żłobkach i przedszkolach za granica. Tam też nauczyłam się biegle używać języka angielskiego, którego mam przyjemność  teraz uczyć państwa pociechy. Prze kilka ostatnich lat uczęszczałam na różne szkolenia i kursy podwyższając swoje kwalifikacje zawodowe, m.in.  w Gorey Education Department, jako Special  Needs  Assistant zdobyłam uprawnienia do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ukończyłam kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Lubię aktywny tryb życia,  podróże oraz wielkie wyzwania. Jestem pozytywnie nastawiona do życia, zawsze uśmiechnięta i pełna pomysłów.  Uwielbiam swoją pracę, a dodatkowo  postaram się w ciekawy i nowatorski  sposób nauczyć  dzieci języka angielskiego.

 

IwonaIwona Głowacka
asystent nauczyciela

W przedszkolu Krasnal 2 jestem zatrudniona od 2010 roku. W swojej codziennej pracy staram się zawsze służyć pomocą naszym przedszkolakom.

Moją zaletą jest łatwość w nawiązywaniu kontaktów, zarówno z dziećmi, jak i rodzicami. Dodatkowo dbam o czystość w naszym przedszkolu oraz by posiłki były zawsze smaczne i zdrowe. Ukończyłam kursy: „Żywienie w placówkach przedszkolnych” oraz „Pierwszej pomocy przedmedycznej”.

 

DorotaDorota Sienkiewicz
asystent nauczyciela

W przedszkolu „Krasnal 2” jestem zatrudniona od września 2019 roku na stanowisku asystenta nauczyciela. Każdego dnia pomagam w codziennej opiece nad najmłodszymi przedszkolakami, co sprawia mi wiele radości, a uśmiech dzieci jest dla mnie inspiracją i motywacją na każdy kolejny dzień. Dodatkowo dbam o czystość i porządek w naszym przedszkolu