Kadra

mgr Monika Szust
Nauczyciel dyplomowanyMonika Szust
Dyrektor dydaktyczny

Ukończyłam pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą oraz pedagogikę ogólną na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i nauczania wczesnoszkolnego w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach. Studia podyplomowe z zakresu praca z uczniem zdolnym w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach. Studia podyplomowe z zakresu zarządzanie placówkami oświatowymi w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach. Kurs kwalifikacyjny z zakresu podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod pracy z uczniem zdolnym.

Kurs z zakresu pierwszej pomocy.

Dzieciństwo to najważniejszy okres w życiu każdego człowieka, dlatego właśnie z myślą o dzieciach i dla dzieci stworzyłam placówki „Krasnal”, w których na co dzień słychać dziecięcy śmiech – najpiękniejszy dźwięk na świecie. Moim celem i misją jest tworzenie miejsca gdzie dzieci czują się bezpieczne i  szczęśliwe, gdzie panuje atmosfera szacunku i akceptacji, gdzie każdy czuje się ważny i potrzebny. Dzisiaj patrząc w radosne i pełne ufności oczy moich maluchów wiem, że mi się to udało. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim miłością do dziecka  i wiarą w każde z nich. Dbam o to by, w naszych przedszkolach każde dziecko miało prawo do uśmiechu, do samodzielności, do wiary w siebie, miało prawo do błędu i prawo do sukcesu. Staram się dbać o sferę edukacyjną przedszkolaków, ale przede wszystkim dostrzegać i zaspokajać ich potrzeby emocjonalne. Wraz z całą kadrą dokładam wszelkich starań aby odkrywać  dziecięce potencjały i stwarzać warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju naszym podopiecznym.

„Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci- stara się zobaczyć ich dusze”.

 

mgr Monika Sprawka
nauczyciel mianowany
Zastępca dyrektoraMonika Sprawka

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku – pedagogika resocjalizacyjna oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, na kierunku – pedagogika przedszkolna.

W przedszkolu Krasnal 2 na stanowisku nauczyciela pracuję od 2010 roku, a od 2016 roku dodatkowe pełnię funkcję zastępcy dyrektora.

W pracy z dziećmi kieruję się mottem: ”Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi” (J. Korczak).

Zależy mi, aby każde dziecko od najmłodszych lat wierzyło we własne możliwości. Dlatego każdego dnia staram się z moimi wychowankami odkrywać świat i samego siebie.

Doskonaląc swój warsztat nauczycielski biorę udział w kursach, szkoleniach i warsztatach. Jestem członkiem „Klubu nauczyciela z pasją”, gdzie uczęszczam na comiesięczne szkolenia. Ukończyłam również kurs z „Pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

mgr Anna Bielak
nauczyciel kontraktowyAnna Bielak

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie gdzie ukończyłam kierunek: „Pedagogika pracy i zarządzania w placówkach edukacyjnych i wychowawczych”, oraz Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, kierunek: „Pedagogika wczesnoszkolna z logopedią szkolną”.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w kilku placówkach przedszkolnych. W Niepublicznym Przedszkolu Krasnal II pracuję od 2013 roku. Będąc wychowawcą najstarszej grupy staram się rozwijać u dzieci dojrzałość szkolną dotyczącą sfery umysłowej, fizycznej, emocjonalnej i społecznej.

Moją pasją jest historia. Jestem członkiem Grupy Edukacji Historycznej Fundacji Niepodległości. Grupa nasza prezentuje sylwetki różnych formacji polskich sił zbrojnych na zachodzie, Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa, 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Moją rolą jest odtwarzanie postaci sanitariuszki z Pomocniczej Służby Kobiet.

Interesuję się również tańcem. Podczas codziennych zajęć rozwijam tą pasję u dzieci.

Staram się podchodzić w sposób indywidualny do każdego dziecka. Moją naczelną zasadą w pracy z dziećmi jest konsekwencja w przyjętych zasadach i postanowieniach. Dziecko musi czuć się pewnie i bezpiecznie, by odpowiednio się rozwijać.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w dodatkowych formach doskonalenia, kursach, warsztatach oraz osiągając kolejne stopnie awansu zawodowego. Obecnie jestem w trakcie odbywania stażu na nauczyciela mianowanego.

Od kilku lat jestem członkiem „Klubu nauczyciela z pasją”, gdzie doskonalę swój warsztat na comiesięcznych spotkaniach. Ukończyłam kurs „Pierwszej pomocy przedmedycznej”.

 

mgr Magdalena Kalinka
Nauczyciel kontraktowy
Magda Kalinka
Ukończyłam Studium Nauczycielskie im. T. Kościuszki w Warszawie na kierunku wychowanie przedszkolne oraz Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji w Warszawie, tytuł magister oligofrenopedagogiki.
Pracę w przedszkolu „Krasnal 2” rozpoczęłam  w 2016 roku. Obecnie odbywam staż na nauczyciel kontraktowego.
Większość mojego życia zawodowego była to praca w finansach, jednak wykształcenie i pasja sprawiły, że w międzyczasie podejmowałam także pracę w charakterze opiekuna kolonii, wycieczek oraz obozów. Dzięki temu wiem,że praca z dziećmi jest tym,co chcę robi w życiu.
W przeszłości związana byłam także z Klubem Teatralnym, dlatego metodę dramy w pracy z dziećmi uważam za doskonałą w wyrażaniu własnych uczuć i emocji. Ciągle doskonale swój warsztat nauczycielski biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach. Ukończyłam też kurs „Pierwszej pomocy przedmedycznej”.
Od dwóch lat pracują ponadto jako wolontariusz w Szlachetnej paczce. Pomoc ludziom, którzy znaleźli się w często nie z własnej winy,w bardzo trudnej sytuacji życiowej jest dla mnie wielkim wyzwaniem, jak i przyjemnością.

 

mgr Edyta Łysiak
Nauczyciel kontraktowyEdyta Łysiak

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej WSP TWP w Warszawie, na której uczęszczałam na studia licencjackie o kierunku pedagogika specjalna i wczesnoszkolna, oraz studia magisterskie o kierunku resocjalizacja.

W przedszkolu Krasnal pracuję od 2011 roku na stanowisku nauczyciel przedszkolny w grupie dzieci najmłodszych. Pracowałam, także z dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności umysłowej oraz autyzmem wczesnodziecięcym.  

Jestem nauczycielem kontraktowym i obecnie odbywam staż awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Staram się ciągle pogłębiać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach. Należę do „Klubu nauczyciela z pasją” doskonaląc swój warsztat pracy. Zdobyłam I stopień nauki języka migowego. Działam również jako wolontariusz Caritas sprawując opiekę nad dziećmi na „Koloniach marzeń”.

Moim atutem jest posiadanie zdolności plastycznych, co wykorzystuje w swojej pracy organizując liczne konkursy plastyczne oraz mobilizuję dzieci do twórczej działalności.

 

mgr Marta Urbaś
nauczyciel przedszkolaMarta Urbaś

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyłam studia na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz posiadam specjalizację z edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się. Jedne z ważniejszych kursów jakie ukończyłam to animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz kurs wychowawcy kolonijnego. Poza pracą, która sprawia mi przyjemność i daje satysfakcję lubię aktywnie spędzać czas z najbliższymi, czytać książki oraz podróżować.

W swoje pracy kieruje się myślą Janusza Korczaka, która brzmi następująco: „Dobry wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”

 

Iwona GłowackaIwona Głowacka
asystent nauczyciela

W przedszkolu Krasnal 2 jestem zatrudniona od 2010 roku. W swojej codziennej pracy staram się zawsze służyć pomocą naszym przedszkolakom.

Moją zaletą jest łatwość w nawiązywaniu kontaktów, zarówno z dziećmi, jak i rodzicami. Dodatkowo dbam o czystość w naszym przedszkolu oraz by posiłki były zawsze smaczne i zdrowe. Ukończyłam kursy: „Żywienie w placówkach przedszkolnych” oraz „Pierwszej pomocy przedmedycznej”.