Kadra

mgr Monika Szust
Nauczyciel dyplomowanyMonika Szust
Dyrektor dydaktyczny

Ukończyłam pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą oraz pedagogikę ogólną na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i nauczania wczesnoszkolnego w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach. Studia podyplomowe z zakresu praca z uczniem zdolnym w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach. Studia podyplomowe z zakresu zarządzanie placówkami oświatowymi w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach. Kurs kwalifikacyjny z zakresu podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod pracy z uczniem zdolnym.

Kurs z zakresu pierwszej pomocy.

Dzieciństwo to najważniejszy okres w życiu każdego człowieka, dlatego właśnie z myślą o dzieciach i dla dzieci stworzyłam placówki „Krasnal”, w których na co dzień słychać dziecięcy śmiech – najpiękniejszy dźwięk na świecie. Moim celem i misją jest tworzenie miejsca gdzie dzieci czują się bezpieczne i  szczęśliwe, gdzie panuje atmosfera szacunku i akceptacji, gdzie każdy czuje się ważny i potrzebny. Dzisiaj patrząc w radosne i pełne ufności oczy moich maluchów wiem, że mi się to udało. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim miłością do dziecka  i wiarą w każde z nich. Dbam o to by, w naszych przedszkolach każde dziecko miało prawo do uśmiechu, do samodzielności, do wiary w siebie, miało prawo do błędu i prawo do sukcesu. Staram się dbać o sferę edukacyjną przedszkolaków, ale przede wszystkim dostrzegać i zaspokajać ich potrzeby emocjonalne. Wraz z całą kadrą dokładam wszelkich starań aby odkrywać  dziecięce potencjały i stwarzać warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju naszym podopiecznym.

„Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci- stara się zobaczyć ich dusze”.

 

mgr Monika Sprawka
nauczyciel mianowany
Zastępca dyrektoraMonika Sprawka

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku – pedagogika resocjalizacyjna oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, na kierunku – pedagogika przedszkolna.

W przedszkolu Krasnal 2 na stanowisku nauczyciela pracuję od 2010 roku, a od 2016 roku dodatkowe pełnię funkcję zastępcy dyrektora.

W pracy z dziećmi kieruję się mottem: ”Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi” (J. Korczak).

Zależy mi, aby każde dziecko od najmłodszych lat wierzyło we własne możliwości. Dlatego każdego dnia staram się z moimi wychowankami odkrywać świat i samego siebie.

Doskonaląc swój warsztat nauczycielski biorę udział w kursach, szkoleniach i warsztatach. Jestem członkiem „Klubu nauczyciela z pasją”, gdzie uczęszczam na comiesięczne szkolenia. Ukończyłam również kurs z „Pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

mgr Anna Bielak
nauczyciel kontraktowyAnna Bielak

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie gdzie ukończyłam kierunek: „Pedagogika pracy i zarządzania w placówkach edukacyjnych i wychowawczych”, oraz Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, kierunek: „Pedagogika wczesnoszkolna z logopedią szkolną”.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w kilku placówkach przedszkolnych. W Niepublicznym Przedszkolu Krasnal II pracuję od 2013 roku. Będąc wychowawcą najstarszej grupy staram się rozwijać u dzieci dojrzałość szkolną dotyczącą sfery umysłowej, fizycznej, emocjonalnej i społecznej.

Moją pasją jest historia. Jestem członkiem Grupy Edukacji Historycznej Fundacji Niepodległości. Grupa nasza prezentuje sylwetki różnych formacji polskich sił zbrojnych na zachodzie, Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa, 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Moją rolą jest odtwarzanie postaci sanitariuszki z Pomocniczej Służby Kobiet.

Interesuję się również tańcem. Podczas codziennych zajęć rozwijam tą pasję u dzieci.

Staram się podchodzić w sposób indywidualny do każdego dziecka. Moją naczelną zasadą w pracy z dziećmi jest konsekwencja w przyjętych zasadach i postanowieniach. Dziecko musi czuć się pewnie i bezpiecznie, by odpowiednio się rozwijać.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w dodatkowych formach doskonalenia, kursach, warsztatach oraz osiągając kolejne stopnie awansu zawodowego. Obecnie jestem w trakcie odbywania stażu na nauczyciela mianowanego.

Od kilku lat jestem członkiem „Klubu nauczyciela z pasją”, gdzie doskonalę swój warsztat na comiesięcznych spotkaniach. Ukończyłam kurs „Pierwszej pomocy przedmedycznej”.

 

 

mgr Marta Urbaś
nauczyciel przedszkolaMarta Urbaś

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyłam studia na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz posiadam specjalizację z edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się. Jedne z ważniejszych kursów jakie ukończyłam to animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz kurs wychowawcy kolonijnego. Poza pracą, która sprawia mi przyjemność i daje satysfakcję lubię aktywnie spędzać czas z najbliższymi, czytać książki oraz podróżować.

W swoje pracy kieruje się myślą Janusza Korczaka, która brzmi następująco: „Dobry wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”

 

 

mgr Marta Burda
nauczyciel kontraktowyMarta Burda

Jestem absolwentką Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, na kierunku – wychowanie przedszkolne oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, na kierunku – edukacja wieku dziecięcego. Doskonaląc swój warsztat nauczycielski biorę udział w kursach, szkoleniach i warsztatach. Jedne z ważniejszych warsztatów jakie ukończyłam to „Logofigle – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka”,„Rola muzyki w wychowaniu przedszkolnym z uwzględnieniem muzykoterapii” oraz „Nowe wiersze i opowiadania do kreślenia i składania – wiosna czyli wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej”.

Praca z dziećmi to droga, którą wybrałam świadomie i którą chcę podążać. Cieszę się, że każdy dzień spędzony w przedszkolu utwierdza mnie w przekonaniu, że to dobry wybór. Właśnie od dzieci uczę się czerpać radość z najprostszych rzeczy, a uśmiech dziecka to dla mnie niezmiennie najlepsza nagroda za codzienny wysiłek.

 

Klaudia Prokopowicz
nauczyciel wychowania przedszkolnegoKlaudia Prokopowicz

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyłam studia na kierunku kulturoznawstwo ze specjalizacją filmoznawstwo i teatrologia. Poszerzając swoją wiedzę oraz kwalifikację kontynuuje naukę w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Ukończyłam kurs opiekuna kolonijnego oraz szkołę średnią z edukacją taneczną.

Pracowałam na stanowisku animatora czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz instruktora parku linowego w ośrodku wypoczynkowym, na stanowisku pomoc nauczyciela w żłobku.

Od ponad roku pracuję na stanowisku instruktora tańca nowoczesnego dzieci i młodzieży w gminnym ośrodku kultury.
Moją pasją jest taniec, muzyka oraz teatr i z ogromną przyjemnością dziele się tym z dziećmi.
Najważniejsze dla mnie w pracy z dziećmi jest nauka przez zabawę, a także rozwój osobisty swoich pasji, bo właśnie pasja kształtuje człowieka.

„Dzieci mają wręcz cudowną moc, aby zmieniać się we wszystko, w co tylko zapragną.”
Jean Cocteau

 

Anna Nawracała
nauczyciel stażystaAnna Nawracała

Jestem absolwentką Wyższej  Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie. Ukończyłam studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką Marii Montessori.

Chcąc podnieść swoje kwalifikacje zawodowe  rozpoczęłam naukę na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej na kierunku pedagogika specjalna o specjalizacji edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się. 

Posiadam ukończony kurs  wychowawcy kolonijnego. Który pozwolił mi sprawować funkcję wychowawcy nad zespołem wokalnym „ La Musica” ( chór dziecięco-młodzieżowy) na obozie szkoleniowym.

W swojej pracy kieruję się słowami Janusza Korczaka :

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może pomóż”

 

Iwona GłowackaIwona Głowacka
asystent nauczyciela

W przedszkolu Krasnal 2 jestem zatrudniona od 2010 roku. W swojej codziennej pracy staram się zawsze służyć pomocą naszym przedszkolakom.

Moją zaletą jest łatwość w nawiązywaniu kontaktów, zarówno z dziećmi, jak i rodzicami. Dodatkowo dbam o czystość w naszym przedszkolu oraz by posiłki były zawsze smaczne i zdrowe. Ukończyłam kursy: „Żywienie w placówkach przedszkolnych” oraz „Pierwszej pomocy przedmedycznej”.

 

Edyta Banach
asystent nauczycielaEdyta Banach

W przedszkolu Krasnal 2 jestem zatrudniona od sierpnia 2018 r. na stanowisku asystenta nauczyciela. Jestem osobą odpowiedzialną, kontaktową i cierpliwą. W codziennej pracy pomagam nauczycielom w sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz dbam o ład i porządek w naszym przedszkolu