środa, 22 marca

Zajęcia metodyczne

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

REALIZUJEMY PROGRAM ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

ZAJĘCIA PROGRAMOWE ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, UZUPEŁNIONE ZAJĘCIAMI DODATKOWYMI

 

Korzystamy z bogactwa metod:

 • „Dziecięcej Matematyki” E. Gruszczyk Kolczyńska,
 • „Odmiennej Nauki Czytania” I. Majchrzak,
 • „Metody Dobrego Startu” M. Bogdanowicz,
 • Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Metody gimnastyki twórczej ( ekspresyjnej ) R. Labana
 • Metody Carla Orffa
 • Metody twórczego myślenia J. Osborne – ” Burza mózgów”
 • Metody aktywnego słuchania muzyki według B. Strauss  

oraz

 • pedagogiki zabawy Klanza
 • elementów dramy,
 • elementów muzykoterapii,
 • elementów bajkoterapii.

 

ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO DLA WSZYSTKICH DZIECI:

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE, w formie zabawy rozwijają zdolności muzyczne dzieci, kształtują słuch, poczucie rytmu, wrażliwości muzycznej oraz gry na instrumentach,

WARSZTATY ARTYSTYCZNE, rozwijające twórcze pokłady wyobraźni artystycznej:

Zajęcia plastyczne

Cele:

 • doskonalenie sprawności manualnych,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • usprawnianie motoryki dużej i małej,
 • kształtowanie prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego,
 • wyrabianie prawidłowej postawy podczas rysowania,
 • doskonalenie orientacji przestrzennej.

 

Zajęcia teatralne

Cele:

 • przełamywanie nieśmiałości dzieci,
 • wzbogacanie zasobu słownictwa dzieci,
 • kształtowanie świadomości własnego „ja” i kontroli nad własnym ciałem.

 

Zajęcia muzyczne

Cele:

 • rozwijanie ekspresji ruchowej,
 • doskonalenie percepcji słuchowej i wrażliwości na dźwięki płynące z otoczenia (reagowanie na wskazane sygnały, rozpoznawanie dźwięków i ich lokalizacja, rozpoznawanie dynamiki muzyki, określanie nastroju danego utworu),
 • poznawanie utworów muzyki poważnej,
 • integrowanie dzieci.

 

ELEMENTY MUZYKOTERAPII.

ELEMENTY BAJKOTERAPII.

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ, zapobiegającej wadom postawy.

OPIEKA  LOGOPEDY, diagnoza logopedyczna pozwala na określenie zakresu oddziaływań wobec dzieci w normie rozwojowej a także wobec dzieci z nieprawidłowościami rozwojowymi.

GRUPOWE ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM, na podstawie wywiadu i obserwacji psycholog dokonuje oceny rozwoju dzieci, rozpoznaje ich możliwości i potrzeby, wspiera nauczyciela i rodziców w zakresie zminimalizowania zaburzeń rozwojowych.

 

ZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNE DLA CHĘTNYCH:

 • rytmika
 • język angielski
 • karate
 • tańce
 • balet
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia malarskie
 • szachy
 • przedszkoliada
 • mali odkrywcy
 • indywidualne zajęcia z logopedą,
 • indywidualne zajęcia z psychologiem
 • koncerty muzyczne
 • warsztaty teatralne
 • spektakle teatralne

 

Zajęcia dodatkowe odbywają się na terenie przedszkola, w godzinach jego pracy

 

 

Zajęcia adaptacyjne

Program adaptacyjny dla dzieci służy nie tylko dzieciom, ale również Rodzicom. To prosty sposób umożliwiający nawiązanie kontaktów i wejście w nowe środowisko. Pozwala na zapoznanie się z miejscem, rówieśnikami i nauczycielami.

ZGŁOSZENIA NALEŻY KIEROWAĆ
pod nr tel. 509 754 621