środa, 7 grudnia

Rozkład dnia

 

PIERWSZA CZĘŚĆ DNIA W GODZINACH 6.00 – 9.00 *

6.00 – 8.30 Inspirowane przez nauczyciela zabawy,  zajęcia indywidualne i w zespołach, swobodna zabawa według własnego pomysłu, zabawy w kącikach zainteresowań, twórcza aktywność dzieci, grupowe zabawy integracyjne.
  Poranki logopedyczne (gimnastyka buzi i języka), gimnastyka poranna.

Przygotowanie do śniadania (czynności higieniczne). 

9.00 – 9.30 Śniadanie.
 * dotyczy przedszkoli w Turce i na Owocowej. Krasnal na Koryznowej – od 6.30

 

DRUGA CZĘŚĆ DNIA W GODZINACH 9.00 – 15.30

9.00 – 9.45

9.45 – 10.15

10.15 – 12.00

Zajęcia dydaktyczne

  • realizacja programu dydaktyczno – wychowawczego,
  • edukacja językowa,
  • edukacja matematyczna,
  • edukacja przyrodnicza z elementami ekologii,
  • warsztaty artystyczne – plastyka,
  • zajęcia ruchowe –  rytmika, gimnastyka z elementami gimnastyki korekcyjnej,
  • spacery, wycieczki,
  • ewentualnie zajęcia dodatkowe według planu tygodniowego,

 Przygotowanie do obiadu (czynności higieniczne).

12.00 – 12.30  Obiad.
12.30 – 14.15  Odpoczynek poobiedni, czas zorganizowany w/g grup wiekowych:

  • dzieci młodsze odpoczynek na leżakach (muzykoterapia i bajkoterapia w ramach odpoczynku),
  • dzieci starsze zajęcia wyciszające, zabawy i gry stolikowe (muzykoterapia i bajkoterapia w ramach relaksu).
14.15 – 14.30  Przygotowanie do podwieczorku.
14.30 – 15.00  Podwieczorek.
15.00 – 15.30  Zajęcia zgodne z zainteresowaniami i potrzebami dzieci- indywidualnie lub w ma lych zespołach, praca indywidualna.

 

 

TRZECIA CZĘŚĆ DNIA  W GODZINACH 15.30- 17.00

16.00 – 17.00  Inspirowanie dzieci do podejmowania samodzielnej działalności, doskonalenie zdobytych podczas zajęć dydaktycznych umiejętności, w zależności od pogody zabawy na świeżym powietrzu, spacery lub zajęcia w kącikach zainteresowań.