niedziela, 4 grudnia

Współpraca

Nasze przedszkole współpracuje 
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 7
ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin
tel./fax 81 532 80 78