niedziela, 17 października

Opłaty

ROK PRZEDSZKOLNY 2021 / 2022

zapraszamy dzieci w wieku 2-6 lat

 

WPISOWE W WYSOKOŚCI – 100,00 zł

Bezzwrotna kwota, której wpłacenie gwarantuje rezerwację miejsca,  przeznaczona na fundusz rozwoju Placówki.
Opłata pobierana przy zapisie dziecka.

 

CZESNE ROK 2021/2022

CZESNE 250,00 ZŁ DLA DZIECI POWYŻEJ 2,5 LAT

CZESNE 450,00 ZŁ DLA DZIECI OD 2 r.ż. DO 2,5 r.ż.

 • pakiet skonstruowany w odniesieniu do pobytu dziecka 11 godzin dziennie
  w godzinach 6.00-17.00
 • czesne obejmuje wszystkie zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej (pełny pakiet edukacyjny)

 

W RAMACH CZESNEGO OFERUJEMY PAŃSTWU:

 • pobyt dziecka w godz. 6.00 – 17.00,
 • opiekę wykwalifikowanej kadry
 • zajęcia edukacyjne i programowe:
  • dydaktyczno – wychowawcze,
  • zajęcia umuzykalniające (DWA, TRZY RAZY W TYGODNIU),
  • warsztaty artystyczne (zajęcia plastyczne (DWA, TRZY RAZY W TYGODNIU),  teatralne, muzyczne),
  • gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej,
  • dziecięca  matematyka,
  • spotkanie z przyrodą,
  • elementy bajkoterapii,
  • elementy muzykoterapii,
 • opieka specjalistów:
  • opieka logopedy,
  • grupowe zajęcia z psychologiem,
 • atrakcje dla dzieci:
  • imprezy okolicznościowe,
  • spotkania z ciekawymi gośćmi,
  • wycieczki plenerowe,    
  • uroczystości przedszkolne.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE NIE OBJĘTE CZESNYM:

 • zajęcia teatralne 20 zł,
 • rytmika 22 zł, zajęcia obowiązkowe
 • taniec 15 zł,
 • język angielski – jedno spotkanie w tygodniu – 15 zł, zajęcia obowiązkowe
  • język angielski – 3 spotkania w tygodniu – 30 zł (opcja)
  • język angielski – 5 spotkań w tygodniu – 40 zł (opcja)
 • karate 20 zł,
 • balet 20 zł,
 • mały odkrywca 20 zł,
 • mały artysta 20 zł,
 • przedszkoliada 32 zł,
 • szachy 35 zł,
 • indywidualne zajęcia z logopedą:
  • w przypadku zlecenia przez logopedę dodatkowych, indywidualnych zajęć dla dziecka 22 zł
 • indywidualne zajęcia z psychologiem:
  • w przypadku zlecenia przez psychologa indywidualnej terapii dla dziecka 17 zł.

Zajęcia dodatkowe odbywają się na terenie przedszkola w godzinach pracy.

 

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE NIE SĄ OBJĘTE CZESNYM.

OPŁATA ZA ŚNIADANIE, DWUDANIOWY OBIAD I PODWIECZOREK – 13,00 PLN