Opłaty

ROK PRZEDSZKOLNY 2017 / 2018

zapraszamy dzieci w wieku 2-6 lat

 

WPISOWE W WYSOKOŚCI – 100,00 zł

Bezzwrotna kwota, której wpłacenie gwarantuje rezerwację miejsca,  przeznaczona na fundusz rozwoju Placówki.
Opłata pobierana przy zapisie dziecka.

 

CZESNE ROK 2017 /2018

CZESNE 250,OO ZŁ DLA DZIECI POWYŻEJ 2,5 LAT

CZESNE 450,00 ZŁ DLA DZIECI OD 2 r.ż. DO 2,5 r.ż.

 • pakiet skonstruowany w odniesieniu do pobytu dziecka 11 godzin dziennie
  w godzinach 6.00-17.00
 • czesne obejmuje wszystkie zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej (pełny pakiet edukacyjny) oraz zajęcia dodatkowe

 

W RAMACH CZESNEGO OFERUJEMY PAŃSTWU:

 • pobyt dziecka w godz. 6.00 – 17.00,
 • opiekę wykwalifikowanej kadry
 • zajęcia edukacyjne i programowe:
  • dydaktyczno – wychowawcze,
  • zajęcia umuzykalniające (DWA, TRZY RAZY W TYGODNIU),
  • warsztaty artystyczne (zajęcia plastyczne (DWA, TRZY RAZY W TYGODNIU),  teatralne, muzyczne),
  • gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej,
  • dziecięca  matematyka,
  • spotkanie z przyrodą,
  • elementy bajkoterapii,
  • elementy muzykoterapii,
 • opieka specjalistów:
  • opieka logopedy,
  • grupowe zajęcia z psychologiem,
 • atrakcje dla dzieci:
  • imprezy okolicznościowe,
  • spotkania z ciekawymi gośćmi,
  • wycieczki plenerowe,    
  • uroczystości przedszkolne.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE NIE OBJĘTE CZESNYM:

 • zajęcia teatralne 20zł,
 • rytmika 22zł , zajęcia obowiązkowe
 • taniec 15zł,
 • język angielski 15zł, zajęcia obowiązkowe (oprócz dzieci 3-letnich)
 • karate 20zł,
 • balet 20zł,
 • mały odkrywca 20zł,
 • zajęcia malarskie 20zł,
 • przedszkoliada 32zł,
 • szachy 35zł,
 • indywidualne zajęcia z logopedą:
  • w przypadku zlecenia przez logopedę dodatkowych, indywidualnych zajęć dla dziecka 15 zł
 • indywidualne zajęcia z psychologiem:
  • w przypadku zlecenia przez psychologa indywidualnej terapii dla dziecka 15zł.

Zajęcia dodatkowe odbywają się na terenie przedszkola w godzinach pracy.

 

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE NIE SĄ OBJĘTE CZESNYM.

OPŁATA ZA ŚNIADANIE, DWUDANIOWY OBIAD I PODWIECZOREK – 10,50 PLN