Kadra

mgr Monika Szust
Nauczyciel dyplomowanyMonika Szust
Dyrektor dydaktyczny

Ukończyłam pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą oraz pedagogikę ogólną na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i nauczania wczesnoszkolnego w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach. Studia podyplomowe z zakresu praca z uczniem zdolnym w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach. Studia podyplomowe z zakresu zarządzanie placówkami oświatowymi w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach. Kurs kwalifikacyjny z zakresu podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod pracy z uczniem zdolnym.

Kurs z zakresu pierwszej pomocy.

Dzieciństwo to najważniejszy okres w życiu każdego człowieka, dlatego właśnie z myślą o dzieciach i dla dzieci stworzyłam placówki „Krasnal”, w których na co dzień słychać dziecięcy śmiech – najpiękniejszy dźwięk na świecie. Moim celem i misją jest tworzenie miejsca gdzie dzieci czują się bezpieczne i  szczęśliwe, gdzie panuje atmosfera szacunku i akceptacji, gdzie każdy czuje się ważny i potrzebny. Dzisiaj patrząc w radosne i pełne ufności oczy moich maluchów wiem, że mi się to udało. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim miłością do dziecka  i wiarą w każde z nich. Dbam o to by, w naszych przedszkolach każde dziecko miało prawo do uśmiechu, do samodzielności, do wiary w siebie, miało prawo do błędu i prawo do sukcesu. Staram się dbać o sferę edukacyjną przedszkolaków, ale przede wszystkim dostrzegać i zaspokajać ich potrzeby emocjonalne. Wraz z całą kadrą dokładam wszelkich starań aby odkrywać  dziecięce potencjały i stwarzać warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju naszym podopiecznym.

„Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci- stara się zobaczyć ich dusze”.

 

mgr Sylwia Szafranek
zastępca dyrektora przedszkola
nauczyciel – wychowawcaSylwia Szafranek
nauczyciel kontraktowy

Pani Sylwia Szafranek ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na  Uniwersytecie Marii Curie  – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku pedagogika ogólna oraz studia z pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki i tyflopedagogiki, a także studia podyplomowe w zakresie edukacji  przedszkolnej.

Pani Sylwia w przedszkolu Krasnal III zatrudniona jest od 2013 r. na stanowisku nauczyciela  wychowania przedszkolnego a od 2016 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora. Oprócz codziennych zajęć dydaktycznych prowadzi grupowe zajęcia matematyczne  „Kodowanie na dywanie” według własnego autorskiego programu, których celem jest  stymulowane rozwoju aktywności dzieci  poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia  trudnych zagadnień i umiejętności matematycznych.  

Jej  życiowym celem jest praca z dziećmi, która daje ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego oraz możliwość odkrywania pełnego kolorów i optymizmu dziecięcego świata. Pracując od  10 lat jako nauczyciel-wychowawca może każdego dnia realizować swoje pragnienia  i indywidualne potrzeby dzieci oraz stara się pomóc rozwijać  dziecięce pasje i  zainteresowania. Największą dla niej nagrodą jest uśmiech  podopiecznych.

Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach, warsztatach i  szkoleniach m. in.: kurs kierownika wycieczek, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

mgr Magdalena Ciołek
nauczyciel-wychowawca
nauczyciel kontraktowy

Magdalena Ciołek

Pani Magdalena Ciołek ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (specjalizacje: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją, pedagogika wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna).

Pani Magdalena w przedszkolu Krasnal III zatrudniona jest od 2014 r. na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. W przedszkolu prowadzi codzienne zajęcia dydaktyczne związane z realizacją podstawy programowej oraz cotygodniowe zajęcia logorytmiczne – „W krainie wesołego języka”, których celem jest profilaktyka wad wymowy oraz stymulowanie rozwoju mowy w wieku przedszkolnym. Systematyczne uzupełnia swoją wiedzę pedagogiczną, biorąc udział w różnych kursach:

  • pierwszej pomocy przedmedycznej;
  • z zakresu prowadzenia zajęć logorytmicznych „Logofigielki”;
  • kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych;
  • wspomaganie rozwoju dziecka metodą kinezjologii edukacyjnej;
  • stymulowanie rozwoju dzieci poprzez gry i zabawy plastyczne, rytmiczne i słowne.

Pani Magdalena Ciołek zdobywała doświadczenie pracując we wszystkich grupach wiekowych. Praca z dziećmi daje jej wiele satysfakcji i radości. Z wielkim zadowoleniem i dumą obserwuje codzienne postępy podopiecznych, docenia ich kreatywność i zaangażowanie oraz motywuje do samodzielności.

W październiku 2017 r. rozpoczęła studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki – edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

 

Sylwia BorowiecSylwia Borowiec
asystent nauczyciela przedszkola

Pani Sylwia w przedszkolu Krasnal III zatrudniona jest od 2015 r. na stanowisku asystenta nauczyciela  przedszkola. W swojej codziennej pracy pomaga nauczycielom sprawować  opiekę nad najmłodszymi przedszkolakami. Chętnie służy pomocą dzieciom w ich codziennych obowiązkach. Oprócz tego dba o to, aby serwowane potrawy były zdrowe oraz estetycznie podane, jak również dba o porządek, czystość i ład w naszym przedszkolu.

Ukończyła kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.