czwartek, 25 maja

Opłaty

ROK PRZEDSZKOLNY 2021 / 2022

zapraszamy dzieci w wieku 2-6 lat

 

WPISOWE W WYSOKOŚCI – 100,00 zł

Bezzwrotna kwota, której wpłacenie gwarantuje rezerwację miejsca,  przeznaczona na fundusz rozwoju Placówki.
Opłata pobierana przy zapisie dziecka.

 

Informacja o opłatach pod nr tel. 509 754 621 lub w placówce.

 

CZESNE ROK 2021/2022

 • pakiet skonstruowany w odniesieniu do pobytu dziecka 11 godzin dziennie
  w godzinach 6.00-17.00
 • czesne obejmuje wszystkie zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej (pełny pakiet edukacyjny)

 

W RAMACH CZESNEGO OFERUJEMY PAŃSTWU:

 • pobyt dziecka w godz. 6.00 – 17.00,
 • opiekę wykwalifikowanej kadry
 • zajęcia edukacyjne i programowe:
  • dydaktyczno – wychowawcze,
  • zajęcia umuzykalniające (DWA, TRZY RAZY W TYGODNIU),
  • warsztaty artystyczne (zajęcia plastyczne (DWA, TRZY RAZY W TYGODNIU),  teatralne, muzyczne),
  • gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej,
  • dziecięca  matematyka,
  • spotkanie z przyrodą,
  • elementy bajkoterapii,
  • elementy muzykoterapii,
 • opieka specjalistów:
  • opieka logopedy,
  • grupowe zajęcia z psychologiem,
 • atrakcje dla dzieci:
  • imprezy okolicznościowe,
  • spotkania z ciekawymi gośćmi,
  • wycieczki plenerowe,    
  • uroczystości przedszkolne.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE NIE OBJĘTE CZESNYM:

 • zajęcia teatralne,
 • rytmika (zajęcia obowiązkowe)
 • taniec,
 • język angielski – jedno spotkanie w tygodniu – zajęcia obowiązkowe
  • język angielski – 3 spotkania w tygodniu (opcja)
  • język angielski – 5 spotkań w tygodniu (opcja)
 • karate,
 • balet,
 • mały odkrywca,
 • mały artysta,
 • przedszkoliada,
 • szachy,
 • indywidualne zajęcia z logopedą:
  • w przypadku zlecenia przez logopedę dodatkowych, indywidualnych zajęć dla dziecka
 • indywidualne zajęcia z psychologiem:
  • w przypadku zlecenia przez psychologa indywidualnej terapii dla dziecka.

Zajęcia dodatkowe odbywają się na terenie przedszkola w godzinach pracy.

 

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE NIE SĄ OBJĘTE CZESNYM.

OPŁATA ZA ŚNIADANIE, DWUDANIOWY OBIAD I PODWIECZOREK – 13,00 PLN