poniedziałek, 8 sierpnia

Kompozycje geometryczne (Turka, 2021)