poniedziałek, 8 sierpnia

Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska (Turka, 2021)