piątek, 24 marca

Tag: kompetencje

Rozwijamy kompetencje kluczowe

Rozwijamy kompetencje kluczowe

Nowości
Kompetencje kluczowe to połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. W naszym przedszkolu realizujemy program rozwoju kompetencji kluczowych. Grupa żabek w ramach programu uczestniczyła w zajęciach pt. Kodowanie na dywanie, rozpoznaję znaki. Dzieci podczas zajęć układały rytmy z kół symbolizujących sygnalizację świetlną, określały sytuacje właściwe i nie właściwe w drodze do przedszkola, uczyły się rozpoznawać znaki drogowe i przechodzić w sposób bezpieczny przez jezdnię. Zachęcamy do obejrzenia relacji. :)