czwartek, 23 marca

Ptasie plotki

Przy­szła gą­ska do ka­czusz­ki,
Ob­ga­da­ły ku­rze nóż­ki.
Do in­dycz­ki przy­szła kur­ka,
Ob­ga­da­ły ka­cze piór­ka.
Przy­szła kacz­ka do per­licz­ki,
Ob­ga­da­ły dziób in­dycz­ki.
Kacz­ka kacz­ce wy­kwa­ka­ła,
Co gęś o niej na­gę­ga­ła.
Na to rze­kła gęś, że kacz­ka
Jest zło­dziej­ka i pi­jacz­ka.
O in­dycz­ce zaś pan­tar­ka
Po­wie­dzia­ła, że plot­kar­ka.
Te­raz bój­ka wśród po­dwór­ka,
Że aż lecą barw­ne piór­ka.

Kliknij i udostępnij znajomym!