poniedziałek, 28 listopada

Wizyta w straży pożarnej

22 czerwca odwiedziliśmy pobliską Komendę Miejską Straży Pożarnej w Lublinie, znajdującą się przy ul. Węglarza. Wizytę tą zawdzięczamy rządowemu programowi „Bezpieczna +” . „Bezpieczna +”  – to program realizowany w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” – „Ogniki”. Zadanie związane jest z realizacją celu szczegółowego nr 4 – „Tworzenie warunków do prowadzenia w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności przeciwpożarowego.

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zewnętrznych i umiejętności zachowania się w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Przeszkoleni strażacy prowadzą zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego​.

no images were found

Kliknij i udostępnij znajomym!