Światowy Dzień Dzikiej Przyrody

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody to święto obchodzone 3 marca, w dniu podpisania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Celem Konwencji jak i samego święta jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin.

Kliknij i udostępnij znajomym!