czwartek, 30 marca

Tag: ruch drogowy

Poznajemy przepisy ruchu drogowego – grupa „Tygrysy”⛔️🚴🏻🚴‍♀️🚶‍♂️

Poznajemy przepisy ruchu drogowego – grupa „Tygrysy”⛔️🚴🏻🚴‍♀️🚶‍♂️

Galeria (Turka), Galeria 2022-23 (Turka), Galerie, Nowości
Podczas wycieczki na miasteczko ruchu drogowego, przedszkolaki poznawały zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym, rozróżniały prawidłowe i nieprawidłowe zachowania, uczyły się jak prawidłowo przechodzić przez ulicę.🚦🚸
Przepisy ruchu drogowego – grupa „Tygrysy”

Przepisy ruchu drogowego – grupa „Tygrysy”

Galeria (Turka), Galeria 2020-21 (Turka), Galerie, Nowości
Poznanie przepisów ruchu drogowego, rozpoczęliśmy wycieczką na pobliskie skrzyżowanie. Przypomnieliśmy sobie jak należy prawidłowo przechodzić przez jezdnię. Rozmawialiśmy na temat prawidłowego i nieprawidłowego zachowania się na ulicy. Wiemy jak wygląda znak przejścia dla pieszych. Rozpoznawaliśmy i nazywaliśmy różne pojazdy, przede wszystkim samochody specjalistyczne. Przypomnieliśmy sobie również wszystkie numery alarmowe.Dzieliliśmy znaki drogowe na informacyjne, ostrzegawcze, zakazu i nakazu.Czy to duże miastoWioska czy osada,Kto uważnie chodzi,Ten pod nic nie wpada!…
Znaki drogowe – grupa „Żabki”

Znaki drogowe – grupa „Żabki”

Galeria (Turka), Galeria 2019-20 (Turka), Galerie, Nowości
Przedszkolaki z grupy „Żabek” przez cały tydzień rozmawiały o bezpiecznej drodze do przedszkola, o znakach drogowych, o tym jak prawidłowo powinno się przechodzić na drugą stronę jezdni. Poznawały zasady zachowania się pieszych. Dzieci wiedzą już doskonale co oznacza sygnalizator świetlny i dlaczego przechodzimy po zebrze.Niech każdy stanieprzed skrzyżowaniempalą się światła,popatrzcie na nie.Światło zielone,jak młode listkina drugą stronęzaprasza wszystkich.Światło czerwone,jak mak, jak ogień,wszystkim przechodniomzamyka drogę!
Zasady ruchu drogowego

Zasady ruchu drogowego

Galeria (Owocowa), Galeria 2017-18 (Owocowa), Galerie, Nowości
Dnia 18 września grupa Pszczółki i grupa Wiewiórki wraz ze swoimi nauczycielkami wybrały się na najbliższe skrzyżowanie, w celu omówienia podstawowych zasad poruszania się przez przejście dla pieszych. Nauczycielki wyjaśniły dzieciom, co oznaczają znaki poziome i pionowe oraz jak zastosować się do sygnalizacji świetlnej. Następnie obie grupy stosując się do wcześniej omówionych zasad przeszły przez przejście. Podczas powrotu do przedszkola dzieci zatrzymały się na chwilę przy drzewie, by zebrać kasztany, które wykorzystały na zajęciach.(więcej…)